Hz. Peygamber (S.A.V) hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:
"Allah-u Zülcelal, her gecenin üçte biri kalınca rahmeti ile dünya semasına iner ve şöyle buyurur: 'Mülkün sahibi benim. Dua eden kim ise, onun duasını kabul edeyim. Kim benden bir şey isterse, ona vereyim. Kim benden bağışlanmayı isterse, onu bağışlayayım.'"
(Buhari, Müslim)

Numan bin Beşir (R.A) der ki:
Resul-ü Ekrem (S.A.V):
"Dua bizzat ibadettir." buyurdu.
Sonra yukardaki ayeti okudu.
(Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, İbn Hıbban, Hakim)

Ebu Hureyre (R.A)'den rivayetle Resulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur:
"Sıkıntılı anlarında, Allah'ın duasını kabul etmesini isteyen kimse, genişlik anında çok dua etsin."
(Tirmizi, Hakim)

Üyeler
12 içinde 1 ile 6 arası görüntüleniyor
Yorumlar
Hasan Dalman, 26 Temmuz, 2010 tarihinde yazdı
0 Oy
REGAİP KANDİLİ MÜNASEBETİYLE BUYRUN DUA YA
Hamd Senin için Rabbim! Hak Sensin... Va'din haktır. Seninle
buluşmamız haktır. Sözün haktır Senin. Cennet haktır. Ateş haktır.
Habercilerin haktır... Muhammed (s.a.) haktır. Sana teslim oldum
Rabbim! Sana iman ettim. Sana tevekkül ettim. Sana yöneldim. Senin
için mücadele ettim. İşlerimde Seni hakem tuttum. Beni bağışla Rabbim,
geçmişteki gelecekteki, açık ve gizli yaptıklarımı bağışla... Sensin
öncenin öncesi, sonranın sonrası... Senden başka tanrı yok Rabbim.

Ancak Sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz Rabim...

Bağışlama diliyorum Senden... Bağışlama diliyorum, bağışlama diliyorum
yüce, kerem sahibi, rahmet sahibi, eşi ortağı bulunmayan, hayy ü
kayyum olan Rabbim! Tevbe ediyorum Rabbim.. Tevbe gücünü vermeni
diliyorum Senden, bağışlama diliyorum, yol doğruluğu, yol aydınlığı
diliyorum... Sensin insanı tevbe çağlayanında yıkayan, Sensin derin
rahmetlere garkeden... Nefsine zulmeden, nefsine güç yetiremeyen bizim
gibi biçareleri, ölüme, dirime, mahşere yönelirken rahmetlere garkeden
Sensin...

Senin kapındayım Rabbim; tazarruan ve hufyeten... Derin yakarışlar
içinde, gecenin sardığı yalnızlıklarda Sana yöneldim. Kapına geldim...

Sen benim Rabbimsin, Allahım... Sen'den başka ilâh yok. Beni Sen
yarattın. Ben Senin kulunum. Sana verdiğim sözde duruyorum, gücüm
yettiğince Sana vadettiğim noktadayım Rabbim. Yaptığım işlerin
kötülüklerinden Sana sığınırım. Verdiğin nimetleri, yaptığım kusurları
da itiraf ediyorum. Günahımı bağışla Rabbim, günahı Senden başka
bağışlayacak olan yoktur."

Gözyaşlarımız, Bedir'de Secde'ye kapanıp Sana yakaran kulun ve Rasûlün
Muhammed'in gözyaşları kadar saf ve duru değil belki...

Onun dediği gibi "Eğer şu mü'minler helâk olursa, yeryüzünde Sana
ibadet eden kalmaz" gibi naz makamında kapını çalma cesaretimiz yok
muhakkak...

Ama "Duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın" diyen de Sensin Rabbim...

Bize duayı öğreten Sensin... Rahman ve Rahim sıfatlarını Sen yazdın
kalblerimize... Umutları Sen yazdın. Ye'sten korunmayı Sen yazdın.
"Dua edin, cevap vereyim" diyen Sensin... "Vadinde hulfetmeyen"
Sensin...
Hazineleri sonsuz olan sensin...

Duamız var ve Senin kapında bu dualı halimize güveniyorum Rabbim...

Bize rahmetini yağdır, toprağımıza, insanımıza...

Aç rahmet kapılarını Rabbim.

Bize hastalıksız kalbler ver.

Bize Seni sevecek yürekler ver... Bize Senin sevdiklerini sevecek
yürekler ver...

Bize kulun ve Rasûlün Muhammed'in dualarında istediklerini ver...

Ona Uhud'u sevdirdiğin gibi bize de sevdir dağı, taşı, kuşu, çiçeği...

Çocuğu sevdir bize, kadını sevdir, mazlumu sevdir...

Güzelliği sevdir bize... Güzelliği idrak etmeyi lütfet.

Mü'minleri sevdir geçmiş ve gelecekteki... Mü'minlere karşı
gönüllerimizde en küçük karışıklık, muğberiyet bırakma...

Biz, zayıf varlıklarız. Dar zamanlarda dualarımız, yakarışlarımız
sular-seller gibidir. Fırtınalı sularda kapına yığılırız. Tüm
insanlık, kapında çığrışırız, "Rabbim, Rabbim" çığlıkları sarar yeri-
göğü...

Sonra unutmak da bizim nisyanla malül tabiatımızın eseri...

Bize geniş zamanlarda kapında sabahlamayı öğret Rabbim. Nisyandan koru
bizi. Tan yeri ağarırken gönlünde kandiller yananlardan, gönül ışığı
parlayanlardan, Seninle olanlardan eyle...

Zulümle ve zalimle imtihan etme bizi Rabbim...

Bize acımayacak olanı başımıza musallat etme.

Merhametsizlere güç-kudret verme Rabbim.

Özlemlerle, hasretlerle kavrulan dudakları suya kandır Rabbim. Mazlumu
çoğalan bir dünyadayız, sabır yağdır üzerimize, bize tahammül gücü
ver, tahammül edemeyeceğimiz şeyle imtihan etme bizi Rabbim.

Eleğin üstünde kalanlardan eyle zor zamanlarda...

Bizi yarın Senin huzurunda, habib-i edibin Muhammed'in huzurunda,
güzel mü'minlerin huzurunda, utanacağımız şeylerden koru Rabbim.

Bizi yarın, o zor günde, birbirimizden kaçacak haller içine düşürme
Rabbim. Elimizin, ayağımızın tanıklığından kaçacak hale getirme
bizleri...

Hep fakiriz, Sana muhtacız Rabbim...

Mülk Senin, kudret Senin... Hayatımız, mematımız Senin kudret
elinde...

Rahmetine, merhametine, mağfiretine, nusretine, hıfzına muhtacız
Rabbim, koru yolunda olanları, nusret ver onlara...

Bize güneş ver ay ver, yağmur ver, kar ver Rabbim, bize çiçek ver,
bize renk ver, koku ver, güzellikler ver...

Ağaçlarımızı koru Rabbim, yollarda seyredenleri koru, hasta yatağında
Sana yönelenlere şiffa ver, çocukları, yaşlıları, gençleri koru...

Bize göz aydınlığı ver... Deryalar gibi gönül genişliği, gönül
ferahlığı ver...

Bize tebessüm ver Muhammed'in güzelliğinden kalma...

Bize infak duygusu ver. Bize diğergâmlık ver...

Bizi cimrilikten koru Rabbim. Öfkeden koru. Kıskançlıktan koru...
Hasedden, riyadan, kendini beğenmekten koru...

Gafletten koru bizi... Senin bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu
hissetmediğimiz anlardan koru...

Kalblere hükmeden Sensin... Alemlere rahmet olarak yarattığın insan
bile Sana "Ey kalbleri evirip çeviren Rabbim, benim kalbimi Senin
dinin üzere sabit kıl" diye dua ediyor. Kalbimizi dininle birlikte
yaşat Rabbim.

Namazlarımızı, seninle buluşma ânı eyle...

Tekbirlerimizi, tehlillerimizi, tesbihlerimizi kalben idraki nasib
eyle...

Çocuklarımız Senin emanetin... Bize imtihan kıldın onları... Bu
imtihanda utanç olmasın nasibimiz Rabbim. Onları Senin yolunun
yolcuları, Senin sevginin sevdalıları yap. Bizim yüzümüzden onlara
dünya ve ahirette

mahrumiyet yaşatma Rabbim. Sana emanet ediyoruz, Sana teslim ediyoruz
onları... Saadet ver onlara iki cihanda...

Yuvalarımızı rahmetinle kuşat Rabbim. Bu dünyadan ötekine saadet
taşıyan insanlar kıl bizleri...

Eşlerimizi göz aydınlığımız kıl... Ruhumuzun durulduğu iklime dönüştür
sevgilerimizi...

"Yol arayın, diyorsun Sana..."

"Dua edin" diyorsun...

İşte dualarımız, işte yol arayışımız... "İhdina!... Bize yol göster
Rabbim.!" Sen bize Doğru yolu göster... Sen göstermezsen, Sen bizi
yolunda tutmazsan, biz bulamayız, biz yolnda duramayız.

Kitabını kılavuz kıl bizlere... Yüreğimizin mihengi olsun kutlu
Kitabın...

Peygamberini ebedi rehber...

Onunla yolculuğumuz Hamd Sancağının altına kadar sürsün...

Muhammed'in muhabbetinden bir ışık ver gözlerimize, gönüllerimize...
Sevgilerimiz O'nun sevgisinde mayalansın...

Rabbim, dilimize güzel dualar öğret... Sana ula?acak dualar...

Rızanı istiyoruz Rabbim. Bütün ezikliğimize rağmen rızanı... Seni
hoşnud edemezsek dünyaya gelmenin ne anlamı olur?

İnsan yarattın bizi... İnsan olarak huzuruna gelmeyi, insan olmaktan
hoşnud olmayı nasib et bizlere... "Keşke toprak olsaydım" dedirtme
bizlere...

Meleğin Müslüman olarak alsın canımızı Rabbim... Sana kavuşmayı düğün-
bayram sayanlardan eyle bizi... Mahşer aydınlığında yaşat bizleri...
amin amin amin
Son olarak 26 Temmuz, 2010 tarihinde Hasan Dalman tarafından güncellendi.
Hasan Dalman
Hasan Dalman, 25 Haziran, 2010 tarihinde yazdı
0 Oy
AKILLI MALLARINI,YOK ETMEZ,ELE VERİR.
AHMAK ELE BIRAKIR,DÜŞMANI SEVİNDİRİR.
CUMANIZ MUBAREK OLSUN.
Hasan Dalman
Hasan Dalman, 17 Haziran, 2010 tarihinde yazdı
0 Oy
gülay hanım regaip kandili mesajını okudum fakat istemiyerekte olsasenin mesajı bende yayınlamış oldum bir türlüde silemedim siz silebilirmisiniz
saygılar :kandiliniz mübarek olsun
Hasan Dalman
Hasan Dalman, 31 Mayıs, 2010 tarihinde yazdı
0 Oy
Sev me nin üç a la me ti


İs lam bü yük le ri, bir kim se yi Al la hü te âlâ ya şük ret tir mek için, “Na sıl sın?” der ler di. İn san ya şük re­der, ya su sar ve ya şi ka yet te bu lu nur. Al lah’tan şi ka yet et mek ise çok çir kin dir. Ku lun Mev la sı na zil let gös ter me si iz zet tir. Mev la yı baş ka sı na şi ka yet et me si ise zil let tir. Şü kür, ih sa nı nı, iyi li ği ni an mak su re tiy le ih san ede ni öv mek tir. Ya ni dil ile te şek kür de şü kür dür.
Mu ham med Ma sum haz ret le ri bu yu ru yor ki: İh san eden, iyi lik eden se vi lir. Ha dis-i şe rif te, “İh san sa hi bi ni sev mek, in san la rın ya ra tı lı şın da var dır” bu yu rul du. Bü tün iyi lik le ri ya ra tan, in sa na can, mal, sıh hat ve ren, za rar lar dan, kor ku lar dan ko ru yan Al la hü te âlâ yı sev mek, in san lık ica bı dır. Sev me nin üç ala me ti var dır:
1- Onu se ven le ri sev mek,
2- Ona ita at et mek,
3- Onu, dil ile, be den ile öv mek.
Bun lar dan ikin ci si ne şü kür, üçün cü sü ne hamd et mek de nir. Onu se ven le ri, O da se ver. İh san la rı nı art tı rır.
İmam-ı Mü ca hid haz ret le ri Nahl su re sin de “On lar, Al lah’ın ni me ti ni bi lip iti raf eder ler. Son ra da onu in kâr eder ler” mea lin de ki 83. âyet-i ke ri me si ni “On lar, ni met le rin Al lah’tan ol du ğu nu bi lir ler. Fa kat “Bu ni met le ri biz ka zan dık ve ya bi ze mi ras kal dı” di ye rek nan kör lük eder” di ye tef sir et miş­tir.
İn san, bir has ta ve ya sa kat gö rün ce, ken di si nin böy le bir der de müp te la ol ma dı ğı için şük ret me li­dir! Ha dis-i şe rif te bu yu rul du ki:
“Bir kim se, has ta, sa kat bi ri ni gö rün ce, ‘Al la hü te âlâ ya ham dol sun ki be ni böy le et me di. Bun dan ve da ha baş ka dert li ler den üs tün kıl dı’ der se, ni me tin şük rü olur.”
Ni met umu mi olun ca, her ke se ge lin ce in san bu ni me tin kıy me ti ni bi le mez. Gör mek bü yük ni met iken, her kes te göz ol du ğu için göz ni me ti ne her za man şük ret me yiz. Genç ler, yaş lan ma dık ça genç li ğin kıy me ti ni bil mez. Has ta lar sağ lı ğın kıy me ti ni an lar. Fa kir ler zen gin li ğin kıy me ti ni bi lir. Ha­ya tın kıy me ti ni de an cak ölü ler an lar. Şu hal de yaş lan ma dan genç li ğin, has ta lan ma dan sıh ha tin ve öl me den ön ce de ha ya tın kıy me ti ni bi lip şük ret me li dir.
Ha dis-i şe rif te bu yu rul du ki:
“Şu üç şey iman ala me ti dir: Be la ya sa bır, ni me te şü kür, ka za ya rı za.”
Hasan Dalman
sevgi diyarı, 24 Mayıs, 2010 tarihinde yazdı
0 Oy
amiiin..
sevgi diyarı
Hasan Dalman, 22 Mayıs, 2010 tarihinde yazdı
0 Oy
ALLAH cc lü dualrını ve dularımızı kabul etsin.Amin.
Hasan Dalman
sevgi diyarı, 22 Mayıs, 2010 tarihinde yazdı
1 Oy
Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım,

Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım.

Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH’ım.

Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri (oku) olan, alemlerin RABBİ ALLAH’ım.

Ey şekil verenlerin en güzeli olan, bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan ALLAH’ım.

Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ.

Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan RABBİMİZ.

Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır,dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım.

Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.

Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık:

Ey kerim ve rahim olan RABBİMİZ, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lutfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz.

Belki layik değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil, ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki: - senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır.

AMİİİİİİNNN..
sevgi diyarı